roślina drzewiasta po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem roślina drzewiasta

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
roślina drzewiastaligneous plant, woody planta plant having hard lignified tissues or woody parts especially stems
roślina wieloletniaperennialpojęcie nadrzędne(botany) a plant lasting for three seasons or more
dąboak tree, oakpojęcie podrzędnea deciduous tree of the genus Quercus; has acorns and lobed leaves; "great oaks grow from little acorns"
drzewotreepojęcie podrzędnea tall perennial woody plant having a main trunk and branches forming a distinct elevated crown; includes both gymnosperms and angiosperms
krzew, krzakbush, shrubpojęcie podrzędnea low woody perennial plant usually having several major stems
jesiongenus Fraxinus, Fraxinuspojęcie podrzędneash
śliwaplum tree, plumpojęcie podrzędneany of several trees producing edible oval fruit having a smooth skin and a single hard stone
robinia, grochodrzewacaciapojęcie podrzędneany of various spiny trees or shrubs of the genus Acacia
lilak, bezlilacpojęcie podrzędneany of various plants of the genus Syringa having large panicles of usually fragrant flowers
brzozabirch tree, birchpojęcie podrzędneany betulaceous tree or shrub of the genus Betula having a thin peeling bark
głóg, krategushaw, hawthornpojęcie podrzędnea spring-flowering shrub or small tree of the genus Crataegus
jabłońapple treepojęcie podrzędneany tree of the genus Malus especially those bearing firm rounded edible fruits
klonmaplepojęcie podrzędneany of numerous trees or shrubs of the genus Acer bearing winged seeds in pairs; north temperate zone
leszczynaPomaderris apetala, hazel tree, hazelpojęcie podrzędneAustralian tree grown especially for ornament and its fine-grained wood and bearing edible nuts
wierzbawillow tree, willowpojęcie podrzędneany of numerous deciduous trees and shrubs of the genus Salix
oleanderNerium oleander, rose bay, oleanderpojęcie podrzędnean ornamental but poisonous flowering shrub having narrow evergreen leaves and clusters of fragrant white to pink or red flowers: native to East Indies but widely cultivated in warm regions
kaparcaperpojęcie podrzędneany of numerous plants of the genus Capparis
olsza, olcha, olszynaalder tree, alderpojęcie podrzędnenorth temperate shrubs or trees having toothed leaves and conelike fruit; bark is used in tanning and dyeing and the wood is rot-resistant
chinowiec, drzewo chinowechinchona, cinchonapojęcie podrzędneany of several trees of the genus Cinchona
dracena, smokowiecgenus Dracaenapojęcie podrzędneOld World tropical plants with branches ending in tufts of sword-shaped leaves; in some classifications considered a genus of Liliaceae
eukaliptuseucalyptus tree, eucalypt, eucalyptuspojęcie podrzędnea tree of the genus Eucalyptus
kawowiec, kawacoffee tree, coffeepojęcie podrzędneany of several small trees and shrubs native to the tropical Old World yielding coffee beans
ostrokrzewhollypojęcie podrzędneany tree or shrub of the genus Ilex having red berries and shiny evergreen leaves with prickly edges
tamaryszektamariskpojęcie podrzędneany shrub or small tree of the genus Tamarix having small scalelike or needle-shaped leaves and feathery racemes of small white or pinkish flowers; of mostly coastal areas with saline soil
gardenia, przepyszlingardeniapojęcie podrzędneany of various shrubs and small trees of the genus Gardenia having large fragrant white or yellow flowers
goździkowiecgenus Eugenia, Eugeniapojęcie podrzędnetropical trees and shrubs with aromatic leaves and often valuable hard wood
cytruscitrus tree, citruspojęcie podrzędneany of numerous tropical usually thorny evergreen trees of the genus Citrus having leathery evergreen leaves and widely cultivated for their juicy edible fruits having leathery aromatic rinds
kasztanchestnut tree, chestnutpojęcie podrzędneany of several attractive deciduous trees yellow-brown in autumn; yield a hard wood and edible nuts in a prickly bur
morwamulberry tree, mulberrypojęcie podrzędneany of several trees of the genus Morus having edible fruit that resembles the blackberry
szakłakbuckthornpojęcie podrzędnea shrub or shrubby tree of the genus Rhamnus; fruits are source of yellow dyes or pigments
trzmielinagenus Euonymus, Euonymuspojęcie podrzędnewidely distributed chiefly evergreen shrubs or small trees or vines
złotokap, złotodeszczgenus Laburnum, Laburnumpojęcie podrzędneflowering shrubs or trees having bright yellow flowers; all parts of the plant are poisonous
mącznicabearberrypojęcie podrzędnechiefly evergreen subshrubs of northern to Arctic areas
oczarwych hazel plant, wych hazel, witch hazel plant, witch hazelpojęcie podrzędneany of several shrubs or trees of the genus Hamamelis; bark yields an astringent lotion
judaszowiecgenus Cercis, Cercispojęcie podrzędnedeciduous shrubs and trees of eastern Asia, southern Europe and the United States
sandałowiec, drzewo sandałoweSantalum album, true sandalwood, sandalwood treepojęcie podrzędneparasitic tree of Indonesia and Malaysia having fragrant close-grained yellowish heartwood with insect repelling properties and used, e.g., for making chests
żółtnica pomarańczowaMaclura pomifera, mock orange, bow wood, osage orangepojęcie podrzędnesmall shrubby deciduous yellowwood tree of south central United States having spines, glossy dark green leaves and an inedible fruit that resembles an orange; its hard orange-colored wood used for bows by Native Americans; frequently planted as boundary hedge
perukowiecgenus Cotinus, Cotinuspojęcie podrzędnesmoke trees
karaganacaragana, pea treepojęcie podrzędneany plant of the genus Caragana having even-pinnate leaves and mostly yellow flowers followed by seeds in a linear pod
kłokoczkagenus Staphylea, Staphyleapojęcie podrzędnea genus of small trees or shrubs of the family Staphylaceae
ośnieża, halezjasilver bellpojęcie podrzędneany of various deciduous trees of the genus Halesia having white bell-shaped flowers
banksjabanksiapojęcie podrzędneany shrub or tree of the genus Banksia having alternate leathery leaves apetalous yellow flowers often in showy heads and conelike fruit with winged seeds
szydlica, jujuba, głożynagenus Ziziphus, Ziziphus, Ziziphus jujuba, Jerusalem thorn, Christ's-thorn, jujube bush, jujubepojęcie podrzędnespiny tree having dark red edible fruits
oliwkaolive treepojęcie podrzędnea tree of the genus Olea cultivated for its fruit
orzech, orzechowiecnut treepojęcie podrzędnetree bearing edible nuts
balsamowiecgenus Commiphora, Commiphorapojęcie podrzędnegenus of East Indian and African trees yielding balsamic products
dereń kwiecistyCornus florida, eastern flowering dogwood, common white dogwoodpojęcie podrzędnedeciduous tree; celebrated for its large white or pink bracts and stunning autumn color that is followed by red berries
skrzydłorzechgenus Pterocarya, Pterocaryapojęcie podrzędneAsiatic nut trees: wing nuts
szeflera parasolowata, szeflera promieniolistnaBrassaia actinophylla, Schefflera actinophylla, umbrella treepojęcie podrzędneerect evergreen shrub or small tree of Australia and northern New Guinea having palmately compound leaves
brezylka, cezalpiniagenus Caesalpinia, Caesalpiniapojęcie podrzędnesmall spiny tropical trees or shrubs; includes the small genus or subgenus Poinciana
akacjaacaciapojęcie podrzędneany of various spiny trees or shrubs of the genus Acacia
gujawa, guajawa, gruszla, guawa, gwajawa, gojawa, psydiaPsidium littorale, yellow cattley guava, strawberry guava, guavapojęcie podrzędnesmall tropical shrubby tree bearing small yellowish fruit
świerzbiecmucunapojęcie podrzędneany of several erect or climbing woody plants of the genus Mucuna; widespread in tropics of both hemispheres
koralodrzew, eretrynaerythrina, coral treepojęcie podrzędneany of various shrubs or shrubby trees of the genus Erythrina having trifoliate leaves and racemes of scarlet to coral red flowers and black seeds; cultivated as an ornamental
turi wielkokwiatoweSesbania grandiflora, vegetable hummingbird, scarlet wisteria treepojęcie podrzędnea softwood tree with lax racemes of usually red or pink flowers; tropical Australia and Asia; naturalized in southern Florida and West Indies
kluzja, okrętnicaclusiapojęcie podrzędnean aromatic tree of the genus Clusia having large white or yellow or pink flowers
kameliacamelia, camelliapojęcie podrzędneany of several shrubs or small evergreen trees having solitary white or pink or reddish flowers
malpigiagenus Malpighia, Malpighiapojęcie podrzędnetype genus of the Malpighiaceae
pokrzywiecgenus Acalypha, Acalyphapojęcie podrzędnea genus of herbs and shrubs belonging to the family Euphorbiaceae
świdośliwka, świdośliwagenus Amelanchier, Amelanchierpojęcie podrzędneNorth American deciduous trees or shrubs
miszpelnik, nieśplikEriobotrya japonica, Japanese plum, Japanese medlar, loquat tree, loquatpojęcie podrzędneevergreen tree of warm regions having fuzzy yellow olive-sized fruit with a large free stone; native to China and Japan
śniegowiecfringe treepojęcie podrzędneany of various small decorative flowering trees or shrubs of the genus Chionanthus
rzewnia, kazuarynacasuarinapojęcie podrzędneany of various trees and shrubs of the genus Casuarina having jointed stems and whorls of scalelike leaves; some yield heavy hardwood
parocja perska, żelazne drzewoironwood tree, ironwood, iron-tree, iron treepojęcie podrzędnea small slow-growing deciduous tree of northern Iran having a low domed shape
srebrnikproteapojęcie podrzędneany tropical African shrub of the genus Protea having alternate rigid leaves and dense colorful flower heads resembling cones
langerstremiagenus Lagerstroemia, Lagerstroemiapojęcie podrzędneshrubs or small trees of tropical Asia and Africa usually with showy white, pink, or purplish flowers
magnoliamagnoliapojęcie podrzędneany shrub or tree of the genus Magnolia; valued for their longevity and exquisite fragrant blooms
oliwnikoleasterpojęcie podrzędneany of several shrubs of the genus Elaeagnus having silver-white twigs and yellow flowers followed by olivelike fruits
kasztanowiec, kasztangenus Aesculus, Aesculuspojęcie podrzędnedeciduous trees or some shrubs of North America; southeastern Europe; eastern Asia
brusonecja, papierówka, morwa papierowaBroussonetia papyrifera, paper mulberrypojęcie podrzędneshrubby Asiatic tree having bark (tapa) that resembles cloth; grown as a shade tree in Europe and America; male flowers are pendulous catkins and female are urn-shaped followed by small orange-red aggregate berries
ketmia róża chińskaHibiscus rosa-sinensis, shoe black, shoeblack plant, Rose of China, Chinese hibiscus, China rosepojęcie podrzędnelarge showy Asiatic shrub or small tree having large single or double red to deep-red flowers