roślina oleista po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem roślina oleista

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
makpoppypojęcie podrzędneannual or biennial or perennial herbs having showy flowers
rzepakBrassica napus, colza, rapepojęcie podrzędneEurasian plant cultivated for its seed and as a forage crop
lnicznik siewny, lnianka siewnaCamelina sativa, gold of pleasurepojęcie podrzędneannual European false flax having small white flowers; cultivated since Neolithic times as a source of fiber and for its oil-rich seeds; widely naturalized in North America
sezam indyjski, kunżut, sezam wschodni, łogowa wschodniaSesamum indicum, benny, benni, benne, sesamepojęcie podrzędneEast Indian annual erect herb; source of sesame seed or benniseed and sesame oil
rzepikagrimony, agrimoniapojęcie podrzędnea plant of the genus Agrimonia having spikelike clusters of small yellow flowers
pachnotka zwyczajna, pachnotka uprawna, pachnotka brazylijska, perilla zwyczajnaPerilla frutescens crispa, beefsteak plantpojęcie podrzędneplant grown for its ornamental red or purple foliage
krokosz barwierski, szafran oleistyCarthamus tinctorius, false saffron, safflowerpojęcie podrzędnethistlelike Eurasian plant widely grown for its red or orange flower heads and seeds that yield a valuable oil
kroplan, aleuryt, tung, tungowiecAleurites fordii, tung-oil tree, tung, tung treepojęcie podrzędneChinese tree bearing seeds that yield tung oil
słonecznik zwyczajnyHelianthus annuus, mirasol, common sunflowerpojęcie podrzędneannual sunflower grown for silage and for its seeds which are a source of oil; common throughout United States and much of North America
konopie siewneCannabis sativa, ganja, marihuana, marijuanapojęcie podrzędnea strong-smelling plant whose dried leaves can be smoked for a pleasant effect or pain reduction
olejoila slippery or viscous liquid or liquefiable substance not miscible with water
makuch, kuch, kuchyoil cakemass of e.g. linseed or cottonseed or soybean from which the oil has been pressed; used as food for livestock
siemięoil-rich seed, oilseedczęść składowaany of several seeds that yield oil