roślina przyprawowa po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem roślina przyprawowa

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
roślina uprawnacroppojęcie nadrzędnea cultivated plant that is grown commercially on a large scale
gorczycamustard, Sinapis arvensis, Brassica kaber, chadlock, charlock, wild mustard, field mustardpojęcie podrzędneweedy Eurasian plant often a pest in grain fields
miętamintpojęcie podrzędneany north temperate plant of the genus Mentha with aromatic leaves and small mauve flowers
pieprzgenus Piper, Piperpojęcie podrzędnetype genus of the Piperaceae: large genus of chiefly climbing tropical shrubs
szczypiorek, czosnek szczypiorekAllium schoenoprasum, schnittlaugh, cive, chive, chivespojęcie podrzędneperennial having hollow cylindrical leaves used for seasoning
macierzanka tymianek, tymianek, tymianek pospolity, tymianek właściwy, tymianThymus vulgaris, common thymepojęcie podrzędnecommon aromatic garden perennial native to the western Mediterranean; used in seasonings and formerly as medicine
szałwiasalvia, sagepojęcie podrzędneany of various plants of the genus Salvia; a cosmopolitan herb
kminekgenus Carum, Carumpojęcie podrzędnecaraway
waniliagenus Vanillapojęcie podrzędnelarge genus of tropical climbing orchids; Old and New Worlds
fenkuł, koper włoski, fenkuł włoskiFoeniculum vulgare, common fennelpojęcie podrzędnestrongly aromatic with a smell of aniseed; leaves and seeds used for seasoning
kaparcaperpojęcie podrzędneany of numerous plants of the genus Capparis
cynamonowiecgenus Cinnamomum, Cinnamomumpojęcie podrzędneAsiatic and Australian aromatic trees and shrubs
cząbersavorypojęcie podrzędneany of several aromatic herbs or subshrubs of the genus Satureja having spikes of flowers attractive to bees
goździkowiecgenus Eugenia, Eugeniapojęcie podrzędnetropical trees and shrubs with aromatic leaves and often valuable hard wood
lubczyk ogrodowy, lubczyk, korzeń, mleczeńLevisticum officinale, lovagepojęcie podrzędneherb native to southern Europe; cultivated for its edible stalks and foliage and seeds
kardamon cejloński, kardamon długi, kardamon malabarski, kardamon indyjski, kardamon, kardamon jawajskiElettaria cardamomum, cardamon, cardamompojęcie podrzędnerhizomatous herb of India having aromatic seeds used as seasoning
kolendragenus Coriandrum, Coriandrumpojęcie podrzędnesmall genus of annual Mediterranean herbs
melisagenus Melissa, Melissapojęcie podrzędnea genus of Old World mints of the family Labiatae
psia ruta, bielica piołun, piołun, bylica piołunArtemisia absinthium, lad's love, old man, absinthe, common wormwoodpojęcie podrzędnearomatic herb of temperate Eurasia and North Africa having a bitter taste used in making the liqueur absinthe
bazyliabasilpojęcie podrzędneany of several Old World tropical aromatic annual or perennial herbs of the genus Ocimum
rozmaryngenus Rosmarinus, Rosmarinuspojęcie podrzędnerosemary
muszkatołowiecMyristica fragrans, nutmeg tree, nutmegpojęcie podrzędneEast Indian tree widely cultivated in the tropics for its aromatic seed; source of two spices: nutmeg and mace
kozieradkagenus Trigonella, Trigonellapojęcie podrzędneOld World genus of frequently aromatic herbs
trybula ogrodowaAnthriscus cereifolium, beaked parsley, chervilpojęcie podrzędnearomatic annual Old World herb cultivated for its finely divided and often curly leaves for use especially in soups and salads
kmingenus Cuminum, Cuminumpojęcie podrzędnecumin
draganek, bylica głupich, bylica draganek, bylica estragon, estragonArtemisia dracunculus, estragon, tarragonpojęcie podrzędnearomatic perennial of southeastern Russia
jałowiec pospolityJuniperus communis, common juniperpojęcie podrzędnedensely branching shrub or small tree having pungent blue berries used to flavor gin; widespread in northern hemisphere; only conifer on coasts of Iceland and Greenland
korzybiel białyCanella-alba, Canella winterana, white cinnamon tree, wild cinnamonpojęcie podrzędnelarge evergreen shrub or small tree having white aromatic bark and leathery leaves and small purple to red flowers in terminal cymes
wawrzyn szlachetnyLaurus nobilis, bay tree, bay laurel, bay, true laurelpojęcie podrzędnesmall Mediterranean evergreen tree with small blackish berries and glossy aromatic leaves used for flavoring in cooking; also used by ancient Greeks to crown victors
ogórecznik lekarskiBorago officinalis, tailwort, boragepojęcie podrzędnehairy blue-flowered European annual herb long used in herbal medicine and eaten raw as salad greens or cooked like spinach
anyż, anyżek, biedrzeniec anyżPimpinella anisum, anise plant, anisepojęcie podrzędnenative to Egypt but cultivated widely for its aromatic seeds and the oil from them used medicinally and as a flavoring in cookery
bluszczyk ziemny, kurdybanek, bluszczyk kurdybanek, obłożnikNepeta hederaceae, Glechoma hederaceae, runaway robin, gill-over-the-ground, field balm, alehoof, ground ivypojęcie podrzędnetrailing European aromatic plant of the mint family having rounded leaves and small purplish flowers often grown in hanging baskets; naturalized in North America; sometimes placed in genus Nepeta
lebiodkaoriganumpojęcie podrzędneany of various fragrant aromatic herbs of the genus Origanum used as seasonings
badian właściwy, anyż gwiazdkowy, anyż gwiaździsty, anyż gwiazdkowatyIllicium verum, Chinese anise, star anisepojęcie podrzędnesmall tree of China and Vietnam bearing anise-scented star-shaped fruit used in food and medicinally as a carminative
kapusta sitowata, kapusta sarepska, gorczyca sarepskaBrassica juncea, gai choi, leaf mustard, indian mustard, chinese mustardpojęcie podrzędneAsiatic mustard used as a potherb
kapusta czarna, gorczyca czarna, kapusta gorczycaBrassica nigra, black mustardpojęcie podrzędnewidespread Eurasian annual plant cultivated for its pungent seeds; a principal source of table mustard
korzennik lekarski, drzewo pimentowePimenta dioica, pimento tree, allspice tree, allspice, Pimenta officinalis, allspice treepojęcie podrzędnetropical American tree having small white flowers and aromatic berries
czapetka pachnąca, goździkowiec korzenny, drzewo goździkoweEugenia caryophyllatum, Eugenia aromaticum, Syzygium aromaticum, clove tree, clovepojęcie podrzędnemoderate sized very symmetrical red-flowered evergreen widely cultivated in the tropics for its flower buds which are source of cloves
szafran uprawny, krokus uprawny, szafran siewnyCrocus sativus, saffron crocus, saffronpojęcie podrzędneOld World crocus having purple or white flowers with aromatic pungent orange stigmas used in flavoring food
czosnek niedźwiedziAllium ursinum, Ramsons, wood garlic, wild garlicpojęcie podrzędnepungent Old World weedy plant
czosnek winnicowyAllium vineale, wild garlic, stag's garlic, field garlic, false garlic, crow garlicpojęcie podrzędnepungent Old World wild onion
czosnek askaloński, szalotka, cebula szalotkaAllium ascalonicum, Allium cepa aggregatum, multiplier onion, eschalot, shallotpojęcie podrzędnetype of onion plant producing small clustered mild-flavored bulbs used as seasoning
czarnuszka siewnaNigella sativa, Roman coriander, nutmeg flower, black carawaypojęcie podrzędneherb of the Mediterranean region having pungent seeds used like those of caraway
schinus peruwiański, peruwiańskie drzewo pieprzoweSchinus molle, Peruvian mastic tree, molle, pepper treepojęcie podrzędnesmall Peruvian evergreen with broad rounded head and slender pendant branches with attractive clusters of greenish flowers followed by clusters of rose-pink fruits
brazylijskie drzewo pieprzowe, florydzkie drzewo święteSchinus terebinthifolius, Brazilian pepper treepojęcie podrzędnesmall Brazilian evergreen resinous tree or shrub having dark green leaflets and white flowers followed by bright red fruit; used as a street tree and lawn specimen
stewia, skupniasteviapojęcie podrzędneany plant of the genus Stevia or the closely related genus Piqueria having glutinous foliage and white or purplish flowers; Central and South America
palczatka cytrynowa, palczatka cytronelowa, trawa cytrynowalemon grass, lemongrasspojęcie podrzędnea tropical grass native to India and Sri Lanka
przyprawaseasoning, seasoner, flavouring, flavoring, flavourer, flavorerzwiązane zsomething added to food primarily for the savor it imparts