roślina wodna po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem roślina wodna

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
roślina wodna, hydrofit, roślina wodnopączkowahydrophytic plant, hydrophyte, water plant, aquatic planta plant that grows partly or wholly in water whether rooted in the mud, as a lotus, or floating without anchorage, as the water hyacinth
alga, glonalgae, algapojęcie podrzędneprimitive chlorophyll-containing mainly aquatic eukaryotic organisms lacking true stems and roots and leaves
wodorost, morszczynaseaweedpojęcie podrzędneplant growing in the sea, especially marine algae
trzcinagenus Phragmites, Phragmitespojęcie podrzędnereeds of marshes and riversides in tropical or temperate regions
lilia wodnawater lilypojęcie podrzędnean aquatic plant of the family Nymphaeaceae
rzęsagenus Lemna, Lemnapojęcie podrzędneminute aquatic herbs floating on or below the water surface of still water consisting of a leaflike frond or plant body and single root
tatarak, kalmusgenus Acorus, Acoruspojęcie podrzędnesweet flags; sometimes placed in subfamily Acoraceae
trawa morskaseagrasspojęcie podrzędneany of various seaweeds that grow underwater in shallow beds; "seagrass provides a protective environment in which young fish can develop"
bobrek trójlistkowy, bobrek trójlistnyMenyanthes trifoliata, marsh trefoil, bog myrtle, bogbean, buckbean, water shamrockpojęcie podrzędneperennial plant of Europe and America having racemes of white or purplish flowers and intensely bitter trifoliate leaves; often rooting at water margin and spreading across the surface
rdestnicagenus Potamogeton, Potamogetonpojęcie podrzędnea large genus of aquatic herbs found in quiet waters in temperate regions; leaves usually float on the water
aldrowanda pęcherzykowataAldrovanda vesiculosa, waterwheel plantpojęcie podrzędnefloating aquatic carnivorous perennial of central and southern Europe, Africa, Asia, Australia having whorls of 6 to 9 leaves ending in hinged lobes for capturing e.g. water fleas
pływaczbladderwortpojęcie podrzędneany of numerous aquatic carnivorous plants of the genus Utricularia some of whose leaves are modified as small urn-shaped bladders that trap minute aquatic animals
jeżogłówkagenus Sparganium, Sparganiumpojęcie podrzędnetype and sole genus of Sparganiaceae; marsh or aquatic herbs of temperate regions
poryblingenus Isoetes, Isoetespojęcie podrzędnetype and genus of the Isoetaceae and sole extant genus of the order Isoetales
żabieniecgenus Alisma, Alismapojęcie podrzędnesmall genus of aquatic or semiaquatic plants
żabiściekgenus Hydrocharis, Hydrocharispojęcie podrzędnefrogbit
żabiściek pływającyHydrocharis morsus-ranae, frog's-bit, frogbitpojęcie podrzędneEuropean floating plant with roundish heart-shaped leaves and white flowers
rukiew wodna, rukiew lekarska, rzeżucha lekarskaNasturtium officinale, Rorippa nasturtium-aquaticum, common watercresspojęcie podrzędneperennial Eurasian cress growing chiefly in springs or running water having fleshy pungent leaves used in salads or as a potherb or garnish; introduced in North America and elsewhere
jaskier płomiennik, jaskier płomieńczyk, płomieńczykRanunculus flammula, lesser spearwortpojęcie podrzędnesemiaquatic Eurasian perennial crowfoot with leaves shaped like spears; naturalized in New Zealand
jaskier wielkiRanunculus lingua, greater spearwortpojęcie podrzędnesemiaquatic European crowfoot with leaves shaped like spears
stroiczka jeziorna, lobelia jeziorna, stroiczka wodnaLobelia dortmanna, water lobeliapojęcie podrzędneerect perennial aquatic herb of Europe and North America having submerged spongy leaves and pendulous racemes of blue flowers above the water
czerwień błotny, czermień błotny, czermień błotna, wodna wszaCalla palustris, water arum, wild callapojęcie podrzędneplant of wetlands and bogs of temperate regions having small greenish flowers partly enclosed in a white spathe and red berries
jezierzagenus Najas, Najas, genus Naias, Naiaspojęcie podrzędnesole genus of the family Naiadaceae
nurzaniec, walisneriagenus Vallisneria, Vallisneriapojęcie podrzędneeelgrass; eel grass
paproć wodnawater fern, aquatic fernpojęcie podrzędneferns that grow in water
marek szerokolistnySium latifolium, greater water parsnippojęcie podrzędnelarge stout white-flowered perennial found wild in shallow fresh water; Europe
rzęślwater starwortpojęcie podrzędneany of several aquatic plants having a star-shaped rosette of floating leaves; America, Europe and Asia
karbieniec pospolityLycopus europaeus, gypsywort, gipsywortpojęcie podrzędnehairy Eurasian herb with two-lipped white flowers
mięta nadwodna, mięta wodnaMentha aquatica, water mint, water-mintpojęcie podrzędnea European mint that thrives in wet places; has a perfume like that of the bergamot orange; naturalized in eastern North America
egeriagenus Egeria, Egeriapojęcie podrzędnesmall genus of dioecious tropical aquatic plants
eichorniagenus Eichhornia, Eichhorniapojęcie podrzędnewater hyacinth; water orchid
pontederiagenus Pontederia, Pontederiapojęcie podrzędnepickerelweed
turzyca nibyciborowata, turzyca ciborowataCarex pseudocyperus, cypress sedgepojęcie podrzędnetufted sedge of temperate regions; nearly cosmopolitan
wełnianka wąskolistnaEriophorum angustifolium, common cotton grasspojęcie podrzędnehaving densely tufted white cottony or downlike glumes
przesiąkragenus Hydrillapojęcie podrzędneone species
orontiumgenus Orontium, Orontiumpojęcie podrzędneone species of aquatic plant: golden club
spirodelagenus Spirodela, Spirodelapojęcie podrzędneminute aquatic herbs floating on the water surface consisting of a shiny leaflike frond and 2-21 roots
zwartka, kryptokorynagenus Cryptocorynepojęcie podrzędnewater trumpet; aquatic herbs having broad leaves and long slender spathes; often used as aquarium plants
pistiagenus Pistiapojęcie podrzędneone species: water lettuce
rdestnica kędzierzawaPotamogeton crispus, curly pondweed, curled leaf pondweedpojęcie podrzędneEuropean herb naturalized in the eastern United States and California
rdestnica nawodnaPotamogeton americanus, Potamogeton nodosus, loddon pondweedpojęcie podrzędnepondweed with floating leaves; of northern United States and Europe
zamętnicagenus Zannichellia, Zannichelliapojęcie podrzędnehorned pondweed: completely submerged herbs; in some classifications included in Potamogetonaceae
kotewkagenus Trapa, Trapapojęcie podrzędnesmall genus of Eurasian aquatic perennial herbs: water chestnut
płoczyniecgenus Brasenia, Braseniapojęcie podrzędnealternatively, a member of the family Nymphaeaceae
kabombagenus Cabomba, Cabombapojęcie podrzędnealternatively, a member of the family Nymphaeaceae; a small genus of American aquatic plants
strzałkagenus Sagittaria, Sagittariapojęcie podrzędnegenus of aquatic herbs of temperate and tropical regions having sagittate or hastate leaves and white scapose flowers
mozga trzcinowataPhalaris arundinacea, ribbon grass, lady's laces, gardener's garters, reed canary grasspojęcie podrzędneperennial grass of marshy meadows and ditches having broad leaves; Europe and North America
rdestniczkagenus Groenlandia, Groenlandiapojęcie podrzędnea monocotyledonous genus of the family Potamogetonaceae
włosienicznik wodny, jaskier wodnyRanunculus aquatilis, water buttercup, water crowfootpojęcie podrzędneplant of ponds and slow streams having submerged and floating leaves and white flowers; Europe and North America