ryba po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem ryba

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
rybafishany of various mostly cold-blooded aquatic vertebrates usually having scales and breathing through gills; "the shark is a large fish"; "in the living room there was a tank of colorful fish"
kręgowiec, organizm wyższycraniate, vertebratepojęcie nadrzędneanimals having a bony or cartilaginous skeleton with a segmented spinal column and a large brain enclosed in a skull or cranium
zając morski, taszaCyclopterus lumpus, lumpfishpojęcie podrzędneclumsy soft thick-bodied northern Atlantic fish with pelvic fins fused into a sucker; edible roe used for caviar
ryba chrzęstnoszkieletowachondrichthian, cartilaginous fishpojęcie podrzędnefishes in which the skeleton may be calcified but not ossified
wiosłonos chińskiPsephurus gladis, Chinese paddlefishpojęcie podrzędnefish of larger rivers of China similar to the Mississippi paddlefish
ofiodonOphiodon elongatus, lingcodpojęcie podrzędnefood fish of the northern Pacific related to greenlings
bramaBrama raii, pomfretpojęcie podrzędnedeep-bodied sooty-black pelagic spiny-finned fish of the northern Atlantic and northern Pacific; valued for food
pęcherz pławnyfloat, swim bladder, air bladderczęść składowaan air-filled sac near the spinal column in many fishes that helps maintain buoyancy
linia boczna, linia nabocznalateral line organ, lateral lineczęść składowasense organs of fish and amphibians; believed to detect pressure changes in the water
rybyPisces, fishtaksonomiaany of various mostly cold-blooded aquatic vertebrates usually having scales and breathing through gills; "the shark is a large fish"; "in the living room there was a tank of colorful fish"
ikrahard roe, roezwiązane zfish eggs or egg-filled ovary; having a grainy texture
ichtiologichthyologistzwiązane za zoologist who studies fishes