samolot po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem samolot

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
samolot, aeroplanplane, aeroplane, airplanean aircraft that has a fixed wing and is powered by propellers or jets; "the flight was delayed due to trouble with the airplane"
odrzutowiecjet-propelled plane, jet plane, jetpojęcie podrzędnean airplane powered by one or more jet engines
turbośmigłowiecturbo-propeller plane, turboprop, propjetpojęcie podrzędnean airplane with an external propeller that is driven by a turbojet engine
dwupłatowiec, dwupłatbiplanepojęcie podrzędneold fashioned airplane; has two wings one above the other
wodnopłat, wodnopłatowiec, hydroplan, wodnosamolothydroplane, seaplanepojęcie podrzędnean airplane that can land on or take off from water; "the designer of marine aircraft demonstrated his newest hydroplane"
jednopłatowiec, jednopłat, monoplanmonoplanepojęcie podrzędnean airplane with a single wing
pierścieniopłat, koleopter, coleoptercoleopterpojęcie podrzędnea type of vertical take-off and landing aircraft design that uses a ducted fan as the primary fuselage of the entire aircraft.
samolot pasażerskiairlinerpojęcie podrzędnea commercial airplane that carries passengers
latające skrzydło, samolot w układzie latającego skrzydłaflying wingpojęcie podrzędneA flying wing is a tailless fixed-wing aircraft that has no definite fuselage.
samolot wielosilnikowymultiengine plane, multiengine airplanepojęcie podrzędnea plane with two or more engines
samolot z podwoziem nartowymski-planepojęcie podrzędnean airplane equipped with skis so it can land on a snowfield
samolot wojskowymilitary plane, warplanepojęcie podrzędnean aircraft designed and used for combat
bezzałogowy aparat latający, bezzałogowy statek latający, dron, samolot bezzałogowyradio-controlled aircraft, pilotless aircraft, dronepojęcie podrzędnean aircraft without a pilot that is operated by remote control
samolot śmigłowypropeller planepojęcie podrzędnean airplane that is driven by a propeller
samolot gaśniczytanker planepojęcie podrzędnean airplane constructed to transport chemicals that can be dropped in order to fight a forest fire
trójpłattriplanepojęcie podrzędnea fixed-wing aircraft equipped with three vertically stacked wing planes.
kadłub, kadłub samolotufuselageczęść składowathe central body of an airplane that is designed to accommodate the crew and passengers (or cargo)
drążek sterowyjoystick, control stick, stickczęść składowaa lever used by a pilot to control the ailerons and elevators of an airplane
katapulta, katapulta startowa samolotuaircraft catapultczęść składowaa device used to launch aircraft from ships—in particular aircraft carriers—as a form of assisted take off.
fotel lotniczyairline seatczęść składowaAn airline seat is a seat on an airliner in which passengers are accommodated for the duration of the journey.
płat nośny, płatsurface, control surface, aerofoil, airfoilczęść składowaa device that provides reactive force when in motion relative to the surrounding air; can lift or control a plane in flight
pas bezpieczeństwaseatbelt, seat beltczęść składowaa safety belt used in a car or plane to hold you in your seat in case of an accident
czarna skrzynka, rejestrator parametrów lotu, rejestrator danych, rekorder awaryjnyblack boxczęść składowaequipment that records information about the performance of an aircraft during flight
skrzydłowingczęść składowaone of the horizontal airfoils on either side of the fuselage of an airplane
kabinka, kokpitcockpitczęść składowacompartment where the pilot sits while flying the aircraft
płatowiecairframeczęść składowathe framework and covering of an airplane or rocket (excluding the engines)
miejsce siedzące, siedzenieplace, seatczęść składowaa space reserved for sitting (as in a theater or on a train or airplane); "he booked their seats in advance"; "he sat in someone else's place"
żyroskop, giroskopgyro, gyroscopeczęść składowarotating mechanism in the form of a universally mounted spinning wheel that offers resistance to turns in any direction
wylecenie, wystartowanietakeoffzwiązane za departure; especially of airplanes