silnik po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem silnik

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
silnik, motormotormachine that converts other forms of energy into mechanical energy and so imparts motion
mechanizmmechanismpojęcie nadrzędnedevice consisting of a piece of machinery; has moving parts that perform some function
napęddrivepojęcie nadrzędnea mechanism by which force or power is transmitted in a machine; "a variable speed drive permitted operation through a range of speeds"
silnik wewnętrznego spalania, silnik o spalaniu wewnętrznymICE, internal-combustion enginepojęcie podrzędnea heat engine in which combustion occurs inside the engine rather than in a separate furnace; heat expands a gas that either moves a piston or turns a gas turbine
silnik elektrycznyelectric motorpojęcie podrzędnea motor that converts electricity to mechanical work
silnik wiatrowy, turbina wiatrowawind turbinepojęcie podrzędnea turbine that is driven by the wind
silnik pneumatycznypneumatic motor, compressed air enginepojęcie podrzędnea type of motor which does mechanical work by expanding compressed air.
silnik zewnętrznego spalania, silnik o spalaniu zewnętrznymexternal-combustion enginepojęcie podrzędnea heat engine in which ignition occurs outside the chamber (cylinder or turbine) in which heat is converted to mechanical energy
silnik lotniczyaircraft enginepojęcie podrzędnethe engine that powers and aircraft
przelotowy silnik odrzutowy, silnik przelotowyairbreathing jet engine, ducted jet enginepojęcie podrzędneAn airbreathing jet engine (or ducted jet engine) is a jet engine propelled by a jet of hot exhaust gases formed from air that is drawn into the engine via an inlet duct.
silnik pomocniczydonkey engine, auxiliary enginepojęcie podrzędne(nautical) a small engine (as one used on board ships to operate a windlass)
silnik samochodowyautomobile enginepojęcie podrzędnethe engine that propels an automobile
silnik rozruchowyself-starterpojęcie podrzędnean electric starting motor that automatically starts an internal-combustion engine
silnik hydraulicznyhydraulic motorpojęcie podrzędneA hydraulic motor is a mechanical actuator that converts hydraulic pressure and flow into torque and angular displacement (rotation).
silnik fuzyjnyfusion enginepojęcie podrzędnean engine that runs on fusion power.
silnik modelarskimodel enginepojęcie podrzędneIn radio-controlled modeling, a model engine is an internal combustion engine used to power a radio-controlled model vehicles.
koło deptakowetread-wheel, treadwheel, treadmillpojęcie podrzędnea mill that is powered by men or animals walking on a circular belt or climbing steps
bombowiec, samolot bombowybomberczęść składowaa military aircraft that drops bombs during flight
motorówka, łódź motorowapowerboat, motorboatczęść składowaa boat propelled by an internal-combustion engine
motoszybowiecmotor gliderczęść składowaa fixed-wing aircraft that can be flown with or without engine power.
aerosanieaerosaniczęść składowaa type of propeller-driven snowmobile, running on skis, used for communications, mail deliveries, medical aid, emergency recovery and border patrolling in northern Russia, as well as for recreation.
radiator, chłodnicaradiatorczęść składowaa mechanism consisting of a metal honeycomb through which hot fluids circulate; heat is transferred from the fluid through the honeycomb to the airstream that is created either by the motion of the vehicle or by a fan
metalmetal, metallic elementany of several chemical elements that are usually shiny solids that conduct heat or electricity and can be formed into sheets etc.