silnik elektryczny po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem silnik elektryczny

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
silnik elektrycznyelectric motora motor that converts electricity to mechanical work
silnik, motormotorpojęcie nadrzędnemachine that converts other forms of energy into mechanical energy and so imparts motion
maszyna elektrycznaelectrical machinepojęcie nadrzędneAn electrical machine is the apparatus that converts energy in three categories: generators which convert mechanical energy to electrical energy, motors which convert electrical energy to mechanical energy, and transformers which changes the voltage level of an alternating current.
silnik asynchroniczny, silnik indukcyjnyinduction motor, asynchronous motorpojęcie podrzędneAn induction or asynchronous motor is an AC electric motor in which the electric current in the rotor needed to produce torque is obtained by electromagnetic induction from the magnetic field of the stator winding.
silnik wycieraczkiwiper motorpojęcie podrzędneelectric motor that moves the windshield wiper
silnik elektryczny prądu przemiennegoAC motorpojęcie podrzędneAn AC motor is an electric motor driven by an alternating current (AC).
silnik liniowylinear motorpojęcie podrzędneA linear motor is an electric motor that has had its stator and rotor "unrolled" so that instead of producing a torque (rotation) it produces a linear force along its length.
silnik prądu stałegoDC motorpojęcie podrzędneA DC motor is any of a class of electrical machines that converts direct current electrical power into mechanical power.
silnik soniczny, silnik ultrasonicznyultrasonic motorpojęcie podrzędneAn ultrasonic motor is a type of electric motor powered by the ultrasonic vibration of a component, the stator, placed against another component, the rotor or slider depending on the scheme of operation (rotation or linear translation).
stojan, statorstator coil, statorczęść składowamechanical device consisting of the stationary part of a motor or generator in or around which the rotor revolves
szczotkabrushczęść składowaconducts current between rotating and stationary parts of a generator or motor
klucz elektrolitycznysalt bridgeczęść składowaA salt bridge, in electrochemistry, is a laboratory device used to connect the oxidation and reduction half-cells of a galvanic cell (voltaic cell), a type of electrochemical cell.