skala po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem skala

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
skalamusical scale, scale(music) a series of notes differing in pitch according to a specific scheme (usually within an octave)
struktura, system, układscheme, systempojęcie nadrzędnea group of independent but interrelated elements comprising a unified whole; "a vast system of production and distribution and consumption keep the country going"
gamagamutpojęcie podrzędnethe entire scale of musical notes
modusmusical mode, modepojęcie podrzędneany of various fixed orders of the various diatonic notes within an octave
skala diatonicznadiatonic scalepojęcie podrzędnea scale with eight notes in an octave; all but two are separated by whole tones
dur, majormajor mode, major keypojęcie podrzędnea key whose harmony is based on the major scale
pentatonikapentatone, pentatonic scalepojęcie podrzędnea gapped scale with five notes; usually the fourth and seventh notes of the diatonic scale are omitted
skala frygijska, skala frygijska grecka, skala frygijska starogreckaPhrygian modepojęcie podrzędnean ancient Greek mode represented on the white keys of the piano by a descending diatonic scale from D to D. Phrygian mode is unique among diatonic colors in that the first interval used to create this color is a half step, C / Db.
skala cygańskaGypsy scalepojęcie podrzędneeither of two scales that often form the basis of Hungarian Gypsy music. Romani musicians use the Hungarian Gypsy scale to improvise on and compose with.
skala góralskaacoustic scale, overtone scalepojęcie podrzędnea seven-note synthetic scale which, starting on C, contains the notes: C, D, E, F♯, G, A and B♭. Thus the “first mode” of the C acoustic scale (C–D–E–F≥–G–A–B≤) has C as its tonic note; the “second mode” has D, and so forth.
skala całotonowa, skala sześciostopniowawhole tone scalepojęcie podrzędnea musical scale progressing by whole steps. The whole tone scale was used commonly by the French impressionists.
skala dwunastodźwiękowa, skala dodekafoniczna, skala chromatycznachromatic scalepojęcie podrzędnea 12-note scale including all the semitones of the octave
skala bluesowablues scalepojęcie podrzędnea musical scale having intervals that mutate between major and minor and used especially in jazz. There are no notes in the minor pentatonic that are not in blues scale for the same scale, but a true blues scale contains a flatted fifth.
skala oktatonicznaoctatonic scalepojęcie podrzędnean eight-note scale made up of alternating semitones and whole tones. Bernstein often used the octatonic scale, also very popular in jazz music, as a basis for his compositions.
skala molowa, skala minorowaminor diatonic scale, minor scalepojęcie podrzędnea diatonic scale with notes separated by whole tones except for the 2nd and 3rd and 5th and 6th
skala durowamajor diatonic scale, major scalepojęcie podrzędnea diatonic scale with notes separated by whole tones except for the 3rd and 4th and 7th and 8th
dominantadominantczęść składowa(music) the fifth note of the diatonic scale
rejestrregisterczęść składowa(music) the timbre that is characteristic of a certain range and manner of production of the human voice or of different pipe organ stops or of different musical instruments
subdominantasubdominantczęść składowa(music) the fourth note of the diatonic scale
interwał, odległośćmusical interval, intervalczęść składowathe difference in pitch between two notes
mollowy, molowy, minorowyminorzwiązane z(of a scale or mode) having half steps between the second and third degrees, and (usually) the fifth and sixth degrees, and the seventh and eighth degrees; "the minor keys"; "in B flat minor"