skorupiak po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem skorupiak

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
skorupiakcrustaceanany mainly aquatic arthropod usually having a segmented body and chitinous exoskeleton
stawonógarthropodpojęcie nadrzędneinvertebrate having jointed limbs and a segmented body with an exoskeleton made of chitin
wąsonóg, wicionógcirripede, cirriped, barnaclepojęcie podrzędnemarine crustaceans with feathery food-catching appendages; free-swimming as larvae; as adults form a hard shell and live attached to submerged surfaces
małżoraczekostracod, mussel shrimp, seed shrimppojęcie podrzędnetiny marine and freshwater crustaceans with a shrimp-like body enclosed in a bivalve shell
widłonógcopepod crustacean, copepodpojęcie podrzędneminute marine or freshwater crustaceans usually having six pairs of limbs on the thorax; some abundant in plankton and others parasitic on fish
splewkafish lousepojęcie podrzędnea kind of copepod
pancerzowiecmalacostracan crustaceanpojęcie podrzędnea major subclass of crustaceans
wrzęchapentastomid, tongue wormpojęcie podrzędnewormlike arthropod having two pairs of hooks at the sides of the mouth; parasitic in nasal sinuses of mammals
żuwaczkamandibleczęść składowaA mandible either of a pair of mouthparts in insects and other arthropods that are usually used for biting and crushing food.
głowotułówcephalothoraxczęść składowaThe cephalothorax is a tagma of various arthropods, comprising the head and the thorax fused together, as distinct from the abdomen behind.
szczękonóżemaxilliped, gnathopodczęść składowaOne of a set of three paired appendages on the thorax of a decapod crustacean, located just posterior to the maxillae and used in feeding.
skorupiakiclass Crustacea, Crustaceataksonomiaclass of mandibulate arthropods including: lobsters; crabs; shrimps; woodlice; barnacles; decapods; water fleas