sosna po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem sosna

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
sosnatrue pine, pine tree, pinea coniferous tree
kosodrzewina, kosówka, sosna górska, kosodrzewPinus mugo, mugo pine, mugho pine, dwarf mountain pine, mountain pine, Swiss mountain pinepojęcie podrzędnelow shrubby pine of central Europe with short bright green needles in bunches of two
pinia, sosna piniaPinus pinea, European nut pine, umbrella pine, stone pinepojęcie podrzędnemedium-sized two-needled pine of southern Europe having a spreading crown; widely cultivated for its sweet seeds that resemble almonds
sosna gęstokwiatowa, sosna japońskaPinus densiflora, Japanese table pine, Japanese red pinepojęcie podrzędnepine native to Japan and Korea having a wide-spreading irregular crown when mature; grown as an ornamental
sosna czarna, sosna austriackaPinus nigra, black pinepojęcie podrzędnelarge two-needled timber pine of southeastern Europe
sosna czerwonaPinus resinosa, Canadian red pine, red pinepojęcie podrzędnepine of eastern North America having long needles in bunches of two and reddish bark
sosna zwyczajna, sosna pospolitaPinus sylvestris, Scotch fir, Scots pine, Scotch pinepojęcie podrzędnemedium large two-needled pine of northern Europe and Asia having flaking red-brown bark
sosna ThunbergaPinus thunbergii, black pine, Japanese black pinepojęcie podrzędnelarge Japanese ornamental having long needles in bunches of 2; widely planted in United States because of its resistance to salt and smog
sosna Banksa, bankaPinus banksiana, jack pinepojęcie podrzędneslender medium-sized two-needled pine of eastern North America; with yellow-green needles and scaly grey to red-brown fissured bark
sosna wydmowaPinus contorta, spruce pine, lodgepole pine, lodgepole, shore pinepojęcie podrzędneshrubby two-needled pine of coastal northwestern United States; red to yellow-brown bark fissured into small squares
sosna długoigielnaPinus palustris, Georgia pine, southern yellow pine, pitch pine, longleaf pinepojęcie podrzędnelarge three-needled pine of southeastern United States having very long needles and gnarled twisted limbs; bark is red-brown deeply ridged; an important timber tree
sosna kłującaPinus pungens, hickory pine, prickly pine, table-mountain pinepojęcie podrzędnea small two-needled upland pine of the eastern United States (Appalachians) having dark brown flaking bark and thorn-tipped cone scales
sosna smołowaPinus rigida, northern pitch pine, pitch pinepojęcie podrzędnelarge three-needled pine of the eastern United States and southeastern Canada; closely related to the pond pine
sosna wirginijskaPinus virginiana, Jersey pine, Virginia pine, scrub pinepojęcie podrzędnecommon small shrubby pine of the eastern United States having straggling often twisted or branches and short needles in bunches of 2
sosna JeffreyaPinus jeffreyi, black pine, Jeffrey's pine, Jeffrey pinepojęcie podrzędnetall symmetrical pine of western North America having long blue-green needles in bunches of 3 and elongated cones on spreading somewhat pendulous branches; sometimes classified as a variety of ponderosa pine
sosna żółtaPinus ponderosa, bull pine, western yellow pine, ponderosa pine, ponderosapojęcie podrzędnecommon and widely distributed tall timber pine of western North America having dark green needles in bunches of 2 to 5 and thick bark with dark brown plates when mature
sosna kalifornijskaPinus radiata, Monterey pinepojęcie podrzędnetall California pine with long needles in bunches of 3, a dense crown, and dark brown deeply fissured bark
sosna jednoigielnaPinus monophylla, single-leaf pinyon, single-leaf pine, single-leafpojęcie podrzędnepinon of southwestern United States having solitary needles and often many stems; important as a nut pine
sosna oścista, sosna kolczastaPinus aristata, Rocky Mountain bristlecone pine, bristlecone pinepojęcie podrzędnesmall slow-growing upland pine of western United States (Rocky Mountains) having dense branches with fissured rust-brown bark and short needles in bunches of 5 and thorn-tipped cone scales; among the oldest living things some over 4500 years old
sosna długowiecznaPinus longaeva, ancient pinepojęcie podrzędnesmall slow-growing pine of western United States similar to the bristlecone pine; chocolate brown bark in plates and short needles in bunches of 5; crown conic but becoming rough and twisted; oldest plant in the world growing to 5000 years in cold semidesert mountain tops
sosna giętkaPinus flexilis, limber pinepojęcie podrzędnewestern North American pine with long needles and very flexible limbs and dark-grey furrowed bark
sosna zachodniaPinus monticola, mountain pine, silver pine, western white pinepojęcie podrzędnetall pine of western North America with stout blue-green needles; bark is grey-brown with rectangular plates when mature
szczerzapine standczęść składowaa stand of pine trees The road sliced into a stand of pine.
sośniakpineryelement kolekcjipine forest