ssak drapieżny po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem ssak drapieżny

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
drapieżnik, zwierzę drapieżne, drapieżcapredatory animal, predatorpojęcie nadrzędneany animal that lives by preying on other animals
ssak łożyskowy, łożyskowieceutherian mammal, eutherian, placental mammal, placentalpojęcie nadrzędnemammals having a placenta; all mammals except monotremes and marsupials
niedźwiedźbearpojęcie podrzędnemassive plantigrade carnivorous or omnivorous mammals with long shaggy coats and strong claws
kottrue cat, catpojęcie podrzędnefeline mammal usually having thick soft fur and no ability to roar: domestic cats; wildcats
piescanid, caninepojęcie podrzędneany of various fissiped mammals with nonretractile claws and typically long muzzles
borsuk, jaźwiecMeles meles, Eurasian badgerpojęcie podrzędnea variety of badger native to Europe and Asia
fokasealpojęcie podrzędneany of numerous marine mammals that come on shore to breed; chiefly of cold regions
gronostaj, łasica gronostajMustela erminea, shorttail weasel, erminepojęcie podrzędnemustelid of northern hemisphere in its white winter coat
norkaminkpojęcie podrzędneslender-bodied semiaquatic mammal having partially webbed feet; valued for its fur
panda, panda wielkaAiluropoda melanoleuca, coon bear, panda bear, panda, giant pandapojęcie podrzędnelarge black-and-white herbivorous mammal of bamboo forests of China and Tibet; in some classifications considered a member of the bear family or of a separate family Ailuropodidae
szopracoon, raccoonpojęcie podrzędnean omnivorous nocturnal mammal native to North America and Central America
wydraotterpojęcie podrzędnefreshwater carnivorous mammal having webbed and clawed feet and dark brown fur
mors, koń morskisea horse, seahorse, walruspojęcie podrzędneeither of two large northern marine mammals having ivory tusks and tough hide over thick blubber
kunamarten cat, martenpojęcie podrzędneagile slender-bodied arboreal mustelids somewhat larger than weasels
cyweta, cybetacivet cat, civetpojęcie podrzędnecat-like mammal typically secreting musk used in perfumes
mangusta, ichneumonmongoosepojęcie podrzędneagile grizzled Old World viverrine; preys on snakes and rodents
łasza palmowa, łaszacivet cat, civetpojęcie podrzędnecat-like mammal typically secreting musk used in perfumes
wiwera malajskaViverricula malaccensis, Viverricula indica, small civetpojęcie podrzędnea common civet of southeast Asia
surykatkamierkat, meerkatpojęcie podrzędnea mongoose-like viverrine of South Africa having a face like a lemur and only four toes
łaskunpalm civet, palm catpojęcie podrzędnespotted or striped arboreal civet of southeast Asia and East Indies
uchatkaeared sealpojęcie podrzędnepinniped mammal having external ear flaps and hind limbs used for locomotion on land; valued for its soft underfur
żeneta, żeneta europejska, żeneta zwyczajnaGenetta genetta, genetpojęcie podrzędneagile Old World viverrine having a spotted coat and long ringed tail
kunołaz pręgowanyHemigalus hardwickii, banded palm civetpojęcie podrzędnean East Indian civet
protel, protel grzywiasty, hiena grzywiastaProteles cristata, aardwolfpojęcie podrzędnestriped hyena of southeast Africa that feeds chiefly on insects
fanalokaFossa fossa, fanalokapojęcie podrzędnecivet of Madagascar
fossaCryptoprocta ferox, fossa cat, fossapojęcie podrzędnelargest carnivore of Madagascar; intermediate in some respects between cats and civets
panda małaAilurus fulgens, cat bear, bear cat, panda, red panda, lesser pandapojęcie podrzędnereddish-brown Old World raccoon-like carnivore; in some classifications considered unrelated to the giant pandas
kotofretka, norka kalifornijskaBassariscus astutus, miner's cat, civet cat, ring-tailed cat, ringtail, raccoon fox, coon cat, cacomixle, cacomistle, bassariskpojęcie podrzędneraccoon-like omnivorous mammal of Mexico and the southwestern United States having a long bushy tail with black and white rings
ostronos białonosy, ostronos meksykańskiNasua narica, coon cat, coati-mundi, coati-mondi, coatipojęcie podrzędneomnivorous mammal of Central America and South America
kinkażu, wikławiec, chwytaczPotos caudivolvulus, Potos flavus, potto, honey bear, kinkajoupojęcie podrzędnearboreal fruit-eating mammal of tropical America with a long prehensile tail
ratel, miodożerMellivora capensis, honey badger, ratelpojęcie podrzędnenocturnal badger-like carnivore of wooded regions of Africa and southern Asia
balizaurArctonyx collaris, sand badger, hog-nosed badger, hog badgerpojęcie podrzędnesoutheast Asian badger with a snout like a pig
hiraraEira barbara, taira, tayrapojęcie podrzędnelong-tailed arboreal mustelid of Central America and South America
grizonGalictis vittatus, Grison vittatus, grisonpojęcie podrzędnecarnivore of Central America and South America resembling a weasel with a greyish-white back and dark underparts
zorillaIctonyx striata, striped muishondpojęcie podrzędneferret-sized muishond often tamed
ryjonos piżmowyferret badgerpojęcie podrzędnesmall ferret-like badger of southeast Asia
borsuk amerykańskiTaxidea taxus, American badgerpojęcie podrzędnea variety of badger native to America
łasica długoogoniastaMustela frenata, long-tailed weasel, longtail weaselpojęcie podrzędnethe common American weasel distinguished by large size and black-tipped tail
skunkswood pussy, polecat, skunkpojęcie podrzędneAmerican musteline mammal typically ejecting an intensely malodorous fluid when startled; in some classifications put in a separate subfamily Mephitinae
drapieżneorder Carnivora, Carnivorataksonomiacats; lions; tigers; panthers; dogs; wolves; jackals; bears; raccoons; skunks; and members of the suborder Pinnipedia