ssak nieparzystokopytny po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem ssak nieparzystokopytny

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
ssak nieparzystokopytnyperissodactyl mammal, perissodactyl, odd-toed ungulateplacental mammals having hooves with an odd number of toes on each foot
roślinożercaherbivorepojęcie nadrzędneany animal that feeds chiefly on grass and other plants; "horses are herbivores"; "the sauropod dinosaurs were apparently herbivores"
ssak kopytny, kopytowiechoofed mammal, ungulatepojęcie nadrzędneany of a number of mammals with hooves that are superficially similar but not necessarily closely related taxonomically
koń, koń domowyEquus caballus, horsepojęcie podrzędnesolid-hoofed herbivorous quadruped domesticated since prehistoric times
nosorożecrhino, rhinocerospojęcie podrzędnemassive powerful herbivorous odd-toed ungulate of southeast Asia and Africa having very thick skin and one or two horns on the snout
zebrazebrapojęcie podrzędneany of several fleet black-and-white striped African equines
mułmulepojęcie podrzędnehybrid offspring of a male donkey and a female horse; usually sterile
osłomuł, oślikhinnypojęcie podrzędnehybrid offspring of a male horse and a female donkey or ass; usually sterile; "a hinny has a gentler disposition than a mule"
osiołasspojęcie podrzędnehardy and sure-footed animal smaller and with longer ears than the horse
tapirtapirpojęcie podrzędnelarge inoffensive chiefly nocturnal ungulate of tropical America and southeast Asia having a heavy body and fleshy snout
koń dzikiwild horsepojęcie podrzędneundomesticated or feral domestic horse
eohippusdawn horse, eohippuspojęcie podrzędneearliest horse; extinct primitive dog-sized four-toed Eocene animal
nieparzystokopytneorder Perissodactyla, Perissodactylataksonomianonruminant ungulates: horses; tapirs; rhinoceros; extinct forms