ssak parzystokopytny po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem ssak parzystokopytny

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
ssak parzystokopytnyartiodactyl mammal, artiodactyl, even-toed ungulateplacental mammal having hooves with an even number of functional toes on each foot
ssak kopytny, kopytowiechoofed mammal, ungulatepojęcie nadrzędneany of a number of mammals with hooves that are superficially similar but not necessarily closely related taxonomically
lamallamapojęcie podrzędnewild or domesticated South American cud-chewing animal related to camels but smaller and lacking a hump
dzik, czarny zwierzSus scrofa, boar, wild boarpojęcie podrzędneOld World wild swine having a narrow body and prominent tusks from which most domestic swine come; introduced in United States
wielbłądcamelpojęcie podrzędnecud-chewing mammal used as a draft or saddle animal in desert regions
przeżuwaczruminantpojęcie podrzędneany of various cud-chewing hoofed mammals having a stomach divided into four (occasionally three) compartments
alpakaLama pacos, alpacapojęcie podrzędnedomesticated llama with long silky fleece; believed to be a domesticated variety of the guanaco
wigoń, wikunia, wigoniaVicugna vicugna, vicunapojęcie podrzędnesmall wild cud-chewing Andean animal similar to the guanaco but smaller; valued for its fleecy undercoat
gwanako, guanakoLama guanicoe, guanacopojęcie podrzędnewild llama
pekari obrożnyPeccari angulatus, Tayassu tajacu, Tayassu angulatus, javelina, collared peccarypojęcie podrzędnedark grey peccary with an indistinct white collar; of semi desert areas of Mexico and southwestern United States
pekari białobrodyTayassu pecari, white-lipped peccarypojęcie podrzędneblackish peccary with whitish cheeks; larger than the collared peccary
świniaswinepojęcie podrzędnestout-bodied short-legged omnivorous animals
parzystokopytneorder Artiodactyla, Artiodactylataksonomiaan order of hooved mammals of the subclass Eutheria (including pigs and peccaries and hippopotami and members of the suborder Ruminantia) having an even number of functional toes