ssaki wyższe po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem ssaki wyższe

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
ssaki wyższe, ssaki właściwe, łożyskowcesubclass Eutheria, Eutheriaall mammals except monotremes and marsupials
naczelneorder Primates, Primatespojęcie podrzędnean animal order including lemurs and tarsiers and monkeys and apes and human beings
owadożerneorder Insectivora, Insectivorapojęcie podrzędneshrews; moles; hedgehogs; tenrecs
nietoperze, rękoskrzydłeorder Chiroptera, Chiropterapojęcie podrzędnean old order dating to early Eocene: bats: suborder Megachiroptera (fruit bats); suborder Microchiroptera (insectivorous bats)
zajęczaki, zającokształtneorder Lagomorpha, Lagomorphapojęcie podrzędnerabbits; hares; pikas; formerly considered the suborder Duplicidentata of the order Rodentia
gryzonieorder Rodentia, Rodentiapojęcie podrzędnesmall gnawing animals: porcupines; rats; mice; squirrels; marmots; beavers; gophers; voles; hamsters; guinea pigs; agoutis
walenieblower, cetacean mammal, cetaceanpojęcie podrzędnelarge aquatic carnivorous mammal with fin-like forelimbs no hind limbs, including: whales; dolphins; porpoises; narwhals
drapieżneorder Carnivora, Carnivorapojęcie podrzędnecats; lions; tigers; panthers; dogs; wolves; jackals; bears; raccoons; skunks; and members of the suborder Pinnipedia
ssaki kopytneUngulatapojęcie podrzędnein former classifications a major division of Mammalia comprising all hoofed mammals; now divided into the orders Perissodactyla (odd-toed ungulates) and Artiodactyla (even-toed ungulates)
trąbowceorder Proboscidea, Proboscideapojęcie podrzędnean order of animals including elephants and mammoths
skóroskrzydłe, latawceorder Dermoptera, Dermopterapojęcie podrzędneflying lemurs
szczerbakisuborder Xenarthra, Xenarthrapojęcie podrzędnearmadillos; American anteaters; sloths
tupaje, wiewióreczniki, ryjówki nadrzewneorder Scandentia, Scandentiapojęcie podrzędnea small order comprising only the tree shrews: in some classifications tree shrews are considered either primates (and included in the suborder Prosimii) or true insectivores (and included in the order Insectivora)
tenrekowate, kretojeżefamily Tenrecidae, Tenrecidae, tendrac, tenrecpojęcie podrzędnesmall often spiny insectivorous mammal of Madagascar; resembles a hedgehog
złotokretygolden molepojęcie podrzędnemole of southern Africa having iridescent guard hairs mixed with the underfur
mrówniki, słupozębne, rurkozębneorder Tubulidentata, Tubulidentatapojęcie podrzędnean order of Eutheria
łuskowceorder Pholidota, Pholidotapojęcie podrzędnepangolins; in some former classifications included in the order Edentata
góralkiorder Hyracoidea, Hyracoideapojęcie podrzędnehyraxes and some extinct animals
syreny, nozdrzakiorder Sirenia, Sireniapojęcie podrzędnean animal order including: manatees; dugongs; Steller's sea cow
ssak łożyskowy, łożyskowieceutherian mammal, eutherian, placental mammal, placentaltaksonomiamammals having a placenta; all mammals except monotremes and marsupials