stawonóg po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem stawonóg

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
stawonógarthropodinvertebrate having jointed limbs and a segmented body with an exoskeleton made of chitin
bezkręgowiecinvertebratepojęcie nadrzędneany animal lacking a backbone or notochord; the term is not used as a scientific classification
owadinsectpojęcie podrzędnesmall air-breathing arthropod
skorupiakcrustaceanpojęcie podrzędneany mainly aquatic arthropod usually having a segmented body and chitinous exoskeleton
trylobittrilobitepojęcie podrzędnean extinct arthropod that was abundant in Paleozoic times; had an exoskeleton divided into three parts
skoczogonekspringtail, collembolanpojęcie podrzędneany of numerous minute wingless primitive insects possessing a special abdominal appendage that allows the characteristic nearly perpetual springing pattern; found in soil rich in organic debris or on the surface of snow or water
odnóżearthropod legczęść składowaThe arthropod leg is a form of jointed appendage of arthropods, usually used for walking.
tułówthoraxczęść składowathe middle region of the body of an arthropod between the head and the abdomen
tchawkainvertebrate tracheaczęść składowaThe invertebrate trachea refers to the open respiratory system composed of spiracles, tracheae, and tracheoles that terrestrial arthropods have to transport metabolic gases to and from tissues. [##L: http://en.wikipedia.org/wiki/Trachea#Invertebrates
antenafeeler, antennaczęść składowaone of a pair of mobile appendages on the head of e.g. insects and crustaceans; typically sensitive to touch and taste
szkielet zewnętrzny, egzoszkieletexoskeletonczęść składowathe exterior protective or supporting structure or shell of many animals (especially invertebrates) including bony or horny parts such as nails or scales or hoofs
stawonogiphylum Arthropoda, Arthropodataksonomiajointed-foot invertebrates: arachnids; crustaceans; insects; millipedes; centipedes