szkodnik po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem szkodnik

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
szkodnikpest, verminany of various small animals or insects that are pests; e.g. cockroaches or rats; "cereals must be protected from mice and other vermin"; "he examined the child's head for vermin"; "boys in the village have probably been shooting vermin"
zwierzęfauna, creature, brute, beast, animate being, animalpojęcie nadrzędnea living organism characterized by voluntary movement
owocówka jabłkóweczkaCarpocapsa pomonella, codlin moth, codling mothpojęcie podrzędnea small grey moth whose larvae live in apples and English walnuts
szarańczalocustpojęcie podrzędnemigratory grasshoppers of warm regions having short antennae
kornikbark beetlepojęcie podrzędnesmall beetle that bores tunnels in the bark and wood of trees; related to weevils
mszycaaphidpojęcie podrzędneany of various small plant-sucking insects
bielinek kapustnikPieris brassicae, large whitepojęcie podrzędneOld World form of cabbage butterfly
brudnicatussock moth, lymantriidpojęcie podrzędnedull-colored moth whose larvae have tufts of hair on the body and feed on the leaves of many deciduous trees
rybik cukrowyLepisma saccharina, silverfishpojęcie podrzędnesilver-grey wingless insect found in houses feeding on book bindings and starched clothing
koszenila, czerwiec kaktusowy, czerwiec koszenilowyDactylopius coccus, cochineal, cochineal insectpojęcie podrzędneMexican red scale insect that feeds on cacti; the source of a red dye
polnik ziemnowodny, karczownik ziemnowodny, karczownik, szczur wodnyArvicola amphibius, water rat, water volepojęcie podrzędnecommon large Eurasian vole
chrabąszczmelolonthid beetlepojęcie podrzędneany of various beetles of the family (or subfamily) Melolonthidae
turkuć podjadek, turkuć pospolitymole cricketpojęcie podrzędnedigs in moist soil and feeds on plant roots
filoksera, winiecPhylloxera vitifoleae, grape phylloxera, grape lousepojęcie podrzędnedestructive to various grape plants
żerdziankasawyer beetle, sawyerpojęcie podrzędneany of several beetles whose larvae bore holes in dead or dying trees especially conifers
miernikowiecgeometrid moth, geometridpojęcie podrzędneslender-bodied broad-winged moth whose larvae are called measuring worms
tarcznikarmored scalepojęcie podrzędneinsect having a firm covering of wax especially in the female
miseczniksoft scalepojęcie podrzędnean insect active in all stages
wciornastek, przylżeniecthripid, thrip, thripspojęcie podrzędneany of various small to minute sucking insects with narrow feathery wings if any; they feed on plant sap and many are destructive
strąkowiecseed weevil, seed beetlepojęcie podrzędnea small beetle that infests the seeds of legumes
stonkachrysomelid, leaf beetlepojęcie podrzędnebrightly colored beetle that feeds on plant leaves; larvae infest roots and stems
komarnica, koziułekdaddy longlegs, crane flypojęcie podrzędnelong-legged slender flies that resemble large mosquitoes but do not bite
pienikspittlebug, spittle insectpojęcie podrzędnesmall leaping herbivorous insect that lives in a mass of protective froth which it and its larvae secrete
fumigacjafumigationzwiązane zthe application of a gas or smoke to something for the purpose of disinfecting it