telefon po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem telefon

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
telefon, aparat, aparat telefonicznytelephone set, phone, telephoneelectronic equipment that converts sound into electrical signals that can be transmitted over distances and then converts received signals back into sounds; "I talked to him on the telephone"
komórka, telefon komórkowymobile phone, cell, cellphone, cellular phone, cellular telephonepojęcie podrzędnea hand-held mobile radiotelephone for use in an area divided into small sections, each with its own short-range transmitter/receiver
radiotelefonwireless telephone, radiophone, radiotelephonepojęcie podrzędnea telephone that communicates by radio waves rather than along cables
telefon wewnętrznyextension phone, telephone extension, extensionpojęcie podrzędnean additional telephone set that is connected to the same telephone line
telefon towarzyskiparty linepojęcie podrzędnea telephone line serving two or more subscribers
automat telefoniczny, automatpay-station, pay-phonepojęcie podrzędnea coin-operated telephone
wideofon, wideotelefon, videotelefonvideophonepojęcie podrzędnea telephone with a video display, capable of simultaneous video and audio for communication between people in real-time.
wyświetlaczvideo display, displayczęść składowaan electronic device that represents information in visual form
słuchawka telefonicznareceiver, telephone receiverczęść składowaearphone that converts electrical signals into sounds