torbacz po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem torbacz

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
torbacz, workowiecpouched mammal, marsupialmammals of which the females have a pouch (the marsupium) containing the teats where the young are fed and carried
kangurkangaroopojęcie podrzędneany of several herbivorous leaping marsupials of Australia and New Guinea having large powerful hind legs and a long thick tail
diabeł tasmańskiSarcophilus hariisi, ursine dasyure, Tasmanian devilpojęcie podrzędnesmall ferocious carnivorous marsupial having a mostly black coat and long tail
koala, miś koalaPhascolarctos cinereus, native bear, kangaroo bear, koala bear, koalapojęcie podrzędnesluggish tailless Australian arboreal marsupial with grey furry ears and coat; feeds on eucalyptus leaves and bark
opos, dydelfpossum, opossumpojęcie podrzędnenocturnal arboreal marsupial having a naked prehensile tail found from southern North America to northern South America
wombat, niedźwiedź workowatywombatpojęcie podrzędneburrowing herbivorous Australian marsupials about the size of a badger
niełaz plamisty, kuna workowataDasyurus viverrinus, native catpojęcie podrzędnecarnivorous arboreal cat-like marsupials of Australia and Tasmania
mrówkożer workowatyMyrmecobius fasciatus, anteater, banded anteater, numbatpojęcie podrzędnesmall Australian marsupial having long snout and strong claws for feeding on termites; nearly extinct
wilk workowaty, tygrys tasmański, wilk tasmański, fałszywy tygrys, tygrys, Tassie, TazzyThylacinus cynocephalus, Tasmanian tiger, Tasmanian wolf, thylacinepojęcie podrzędnerare doglike carnivorous marsupial of Tasmania having stripes on its back; probably extinct
wielkouch króliczy, wielkouchMacrotis lagotis, bilby, rabbit bandicoot, rabbit-eared bandicootpojęcie podrzędnebandicoot with leathery ears like a rabbit
kret workowatyNotoryctus typhlops, marsupial mole, pouched molepojęcie podrzędnesmall burrowing Australian marsupial that resembles a mole
poturu, kanguroszczur właściwypotoroopojęcie podrzędneAustralian rat kangaroos
torbacze, workowceorder Marsupialia, Marsupialiataksonomiacoextensive with the subclass Metatheria