trawa po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem trawa

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
trawagrassnarrow-leaved green herbage: grown as lawns; used as pasture for grazing animals; cut and dried as hay
roślinaplant life, flora, plantpojęcie nadrzędne(botany) a living organism lacking the power of locomotion
jęczmieńgenus Hordeum, Hordeumpojęcie podrzędneannual to perennial grasses of temperate northern hemisphere and South America: barley
owiesgenus Avena, Avenapojęcie podrzędneoats
pszenicawheatpojęcie podrzędneannual or biennial grass having erect flower spikes and light brown grains
żytogenus Secale, Secalepojęcie podrzędnecereal grass widely cultivated for its grain: rye
stokłosagenus Bromus, Bromuspojęcie podrzędnea genus of grasses of the family Gramineae
trzcinagenus Phragmites, Phragmitespojęcie podrzędnereeds of marshes and riversides in tropical or temperate regions
perzgenus Elymus, Elymuspojęcie podrzędnetall tufted perennial grasses (such as lyme grass or wild rye)
życicagenus Lolium, Loliumpojęcie podrzędnedarnel; ryegrass
tymotka, brzankagenus Phleum, Phleumpojęcie podrzędnegrasses native to temperate regions
prosogenus Panicum, Panicumpojęcie podrzędnepanic grass
sorgoSorghum, genus Sorghumpojęcie podrzędneannual or perennial tropical and subtropical cereal grasses: sorghum
rajgrasgenus Arrhenatherum, Arrhenatherumpojęcie podrzędneoat grass
turzycagenus Carex, Carexpojęcie podrzędnelarge genus of plants found in damp woodlands and bogs and ditches or at water margins: sedges
wiechlina, wyklinagenus Poa, Poapojęcie podrzędnechiefly perennial grasses of cool temperate regions
trzcinnikgenus Calamagrostis, Calamagrostispojęcie podrzędnereed grass
mietlicagenus Agrostis, Agrostispojęcie podrzędneannual or perennial grasses cosmopolitan in northern hemisphere: bent grass (so named from `bent' meaning an area of unfenced grassland)
miłkagenus Eragrostis, Eragrostispojęcie podrzędneannual or perennial grasses of tropics and subtropics
włośnicagenus Setaria, Setariapojęcie podrzędneannual or perennial grasses of warm regions: bristlegrasses
cukrowiecgenus Saccharum, Saccharumpojęcie podrzędnetall perennial reedlike grass originally of southeastern Asia: sugarcane
wydmuchrzycagenus Leymus, Leymuspojęcie podrzędnegenus that in some classifications overlaps the genus Elymus
palusznikgenus Digitaria, Digitariapojęcie podrzędnecrab grass; finger grass
chwastnicagenus Echinochloa, Echinochloapojęcie podrzędneannual or perennial succulent grasses of warm regions
cynodon, psie proso, płączycagenus Cynodon, Cynodonpojęcie podrzędnecreeping perennial grasses of tropical and southern Africa
egilops, ościec, twałek, koziookgenus Aegilops, Aegilopspojęcie podrzędnegoat grass
kostrzewagenus Festuca, Festucapojęcie podrzędnea genus of tufted perennial grasses of the family Gramineae
kupkówkagenus Dactylis, Dactylispojęcie podrzędnea monocotyledonous grass of the family Gramineae (has only one species)
mannagenus Glyceria, Glyceriapojęcie podrzędnemanna grass
mozga kanaryjska, kanarkowa trawa, kanar, trawa kanaryjskaPhalaris canariensis, birdseed grass, canary grasspojęcie podrzędneCanary Islands grass; seeds used as feed for caged birds
manneczka łękowata, korakan, dagussa, dogussa, tokussa, ragi, proso afrykańskieEleusine coracana, kurakkan, corakan, coracan, African millet, ragee, ragi, finger milletpojęcie podrzędneEast Indian cereal grass whose seed yield a somewhat bitter flour, a staple in the Orient
zizaniagenus Zizania, Zizaniapojęcie podrzędnewild rice
ziarno, ziarniakcaryopsis, grainczęść składowadry seed-like fruit produced by the cereal grasses: e.g. wheat, barley, Indian corn
kumaryna, benzopironcoumarinelement kolekcjia fragrant organic chemical compound in the benzopyrone chemical class; it is a natural substance found in many plants.
wiechlinowate, trawygrass family, family Poaceae, Poaceae, family Graminaceae, Graminaceae, family Gramineae, Gramineaetaksonomiathe grasses: chiefly herbaceous but some woody plants including cereals; bamboo; reeds; sugar cane