wiewiórka po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem wiewiórka

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
wiewiórkasquirrela kind of arboreal rodent having a long bushy tail
gryzońgnawer, rodentpojęcie nadrzędnerelatively small placental mammals having a single pair of constantly growing incisor teeth specialized for gnawing
wiewiórka pospolita, wiewiórka rudaSciurus vulgaris, cat squirrel, red squirrelpojęcie podrzędnecommon reddish-brown squirrel of Europe and parts of Asia
wiewiórka szaraSciurus carolinensis, cat squirrel, eastern gray squirrel, eastern grey squirrelpojęcie podrzędnecommon medium-large squirrel of eastern North America; now introduced into England
taguanPetaurista petaurista, flying cat, flying marmot, taguanpojęcie podrzędneEast Indian flying squirrel
szybownica północnaGlaucomys sabrinus, northern flying squirrelpojęcie podrzędnelarge flying squirrel; chiefly of Canada
assapan, amerykańska wiewiórka latającaGlaucomys volans, southern flying squirrelpojęcie podrzędnesmall large-eyed nocturnal flying squirrel of eastern United States
wiewiórka czikariTamiasciurus douglasi, Douglas squirrel, chickereepojęcie podrzędnefar western United States counterpart of the red squirrel
amerykańska wiewiórka czerwonaTamiasciurus hudsonicus, Sciurus hudsonicus, red squirrel, spruce squirrel, American red squirrelpojęcie podrzędneof northern United States and Canada
zwierzyna drobnasmall gameelement kolekcjiSmall game includes small animals, such as rabbits, pheasants, geese or ducks. A single small game licence may cover all small game species and be subject to yearly bag limits.
kitabrushczęść składowaa bushy tail or part of a bushy tail (especially of the fox)
wiewiórkowatefamily Sciuridae, Sciuridaetaksonomiaa mammal family of true squirrels including: ground squirrels; marmots; chipmunks; flying squirrels; spermophiles