zegar po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem zegar

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
zegarclocka timepiece that shows the time of day
czasomierzhorologe, timekeeper, timepiecepojęcie nadrzędnea measuring instrument or device for keeping time
budzikalarm, alarm clockpojęcie podrzędnea clock that wakes a sleeper at some preset time
zegar słonecznysundialpojęcie podrzędnetimepiece that indicates the daylight hours by the shadow that the gnomon casts on a calibrated dial
zegar kwarcowyquartz clockpojęcie podrzędnea clock that uses an electronic oscillator that is regulated by a quartz crystal to keep time.
zegar atomowyatomic clockpojęcie podrzędnea timepiece that derives its time scale from the vibration of atoms or molecules
zegar astronomicznyastronomical clockpojęcie podrzędneAn astronomical clock is a clock with special mechanisms and dials to display astronomical information, such as the relative positions of the sun, moon, zodiacal constellations, and sometimes major planets.
chronometrchronometerpojęcie podrzędnean accurate clock (especially used in navigation)
zegarekticker, watchpojęcie podrzędnea small portable timepiece
chronografchronographpojęcie podrzędnean accurate timer for recording time
zegar szachowychess clockpojęcie podrzędnea device consisting of two clocks and a switch for running one at a time, used in chess games to measure how much time each player spends.
zegar księżycowymoondialpojęcie podrzędnean instrument for telling time, like a sundial but relying on the light of the Moon.
zegar wodnywater glass, clepsydra, water clockpojęcie podrzędneclock that measures time by the escape of water
zegar analogowyanalog clockpojęcie podrzędnea clock that displays the time of day by the position of hands on a dial
zegar wieżowyturret clockpojęcie podrzędnea clock with more than one dial to show the time in all directions from a tower
zegar ściennywall clockpojęcie podrzędnea clock mounted on a wall
zegar wahadłowypendulum clockpojęcie podrzędnea clock regulated by a pendulum
zegar elektronicznydigital clockpojęcie podrzędnea clock that displays the time of day digitally
cyferblatclock dial, clock faceczęść składowathe face of a clock showing hours and minutes of the day
wahadłopendulumczęść składowaan apparatus consisting of an object mounted so that it swings freely under the influence of gravity
czastime, clock timezwiązane za reading of a point in time as given by a clock; "do you know what time it is?"; "the time is 10 o'clock"