zwierzę po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem zwierzę

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
zwierzęfauna, creature, brute, beast, animate being, animala living organism characterized by voluntary movement
istota żywa, stworzenie, indywiduum, twóranimate thing, living thingpojęcie nadrzędnea living (or once living) entity
samiecmalepojęcie podrzędnean animal that produces gametes (spermatozoa) that can fertilize female gametes (ova)
samica, samiczkafemalepojęcie podrzędnean animal that produces gametes (ova) that can be fertilized by male gametes (spermatozoa)
bezkręgowiecinvertebratepojęcie podrzędneany animal lacking a backbone or notochord; the term is not used as a scientific classification
mięsożercacarnivorepojęcie podrzędnea terrestrial or aquatic flesh-eating mammal; "terrestrial carnivores have four or five clawed digits on each limb"
larwalarvapojęcie podrzędnethe immature free-living form of most invertebrates and amphibians and fish which at hatching from the egg is fundamentally unlike its parent and must metamorphose
szkodnikpest, verminpojęcie podrzędneany of various small animals or insects that are pests; e.g. cockroaches or rats; "cereals must be protected from mice and other vermin"; "he examined the child's head for vermin"; "boys in the village have probably been shooting vermin"
gąbkaparazoan, poriferan, spongepojęcie podrzędneprimitive multicellular marine animal whose porous body is supported by a fibrous skeletal framework; usually occurs in sessile colonies
zwierzę hodowlanedomesticated animal, domestic animalpojęcie podrzędneany of various animals that have been tamed and made fit for a human environment
roślinożercaherbivorepojęcie podrzędneany animal that feeds chiefly on grass and other plants; "horses are herbivores"; "the sauropod dinosaurs were apparently herbivores"
strunowiecchordatepojęcie podrzędneany animal of the phylum Chordata having a notochord or spinal column
mieszkaniecdenizenpojęcie podrzędnea plant or animal naturalized in a region; "denizens of field and forest"; "denizens of the deep"
zwierzę łownegamepojęcie podrzędneanimal hunted for food or sport
wszystkożerca, pantofagomnivorepojęcie podrzędnean animal that feeds on both animal and vegetable substances
gigant, olbrzymgiantpojęcie podrzędneany creature of exceptional size
kryptydalegendary creaturepojęcie podrzędnea monster that is unverifiable but popularly accepted as possibly factual
faunazoology, faunaelement kolekcjiall the animal life in a particular region or period; "the fauna of China"; "the zoology of the Pliocene epoch"
wylinkaexuviaeczęść składowacast-off skins or coverings of various organisms during ecdysis
zwierzętaanimal kingdom, kingdom Animalia, Animaliataksonomiataxonomic kingdom comprising all living or extinct animals
tresertamerzwiązane zan animal trainer who tames wild animals
weterynarzvet, veterinary surgeon, veterinary, veterinarianzwiązane za doctor who practices veterinary medicine
sodomita, zoofilbugger, sod, sodomist, sodomitezwiązane zsomeone who engages in anal copulation (especially a male who engages in anal copulation with another male)
zoologanimal scientist, zoologistzwiązane za specialist in the branch of biology dealing with animals
agresjaaggressiveness, aggressionzwiązane za feeling of hostility that arouses thoughts of attack
pasienie się, wypasanie sięgrazing, grazezwiązane zthe act of grazing
siedzeniesittingzwiązane zthe act of assuming or maintaining a seated position; "he read the mystery at one sitting"