zwierzę futerkowe po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem zwierzę futerkowe

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
zwierzęfauna, creature, brute, beast, animate being, animalpojęcie nadrzędnea living organism characterized by voluntary movement
królik, królcony, coney, rabbitpojęcie podrzędneany of various burrowing animals of the family Leporidae having long ears and short tails; some domesticated and raised for pets or food
norkaminkpojęcie podrzędneslender-bodied semiaquatic mammal having partially webbed feet; valued for its fur
skunks zwyczajnyMephitis mephitis, striped skunkpojęcie podrzędnemost common and widespread North American skunk
szopracoon, raccoonpojęcie podrzędnean omnivorous nocturnal mammal native to North America and Central America
wydraotterpojęcie podrzędnefreshwater carnivorous mammal having webbed and clawed feet and dark brown fur
kunamarten cat, martenpojęcie podrzędneagile slender-bodied arboreal mustelids somewhat larger than weasels
jenot, szop usuryjski, junat, tanuki, lis japoński, kunopiesNyctereutes procyonides, raccoon dogpojęcie podrzędnesmall wild dog of eastern Asia having facial markings like those of a raccoon
nutriaMyocastor coypus, nutria, coypupojęcie podrzędneaquatic South American rodent resembling a small beaver; bred for its fur
cyweta, cybetacivet cat, civetpojęcie podrzędnecat-like mammal typically secreting musk used in perfumes
karakułkarakul, caracul, broadtailpojęcie podrzędnehardy coarse-haired sheep of central Asia; lambs are valued for their soft curly black fur
piżmak, piżmak amerykański, piżmoszczur, szczur piżmowyOndatra zibethica, musquash, muskratpojęcie podrzędnebeaver-like aquatic rodent of North America with dark glossy brown fur
szynszyla małaChinchilla laniger, chinchillapojęcie podrzędnesmall rodent with soft pearly grey fur; native to the Andes but bred in captivity for fur
szynszyla, szynszyla dużaChinchilla laniger, chinchillapojęcie podrzędnesmall rodent with soft pearly grey fur; native to the Andes but bred in captivity for fur
skunks plamistySpilogale putorius, little spotted skunk, spotted skunkpojęcie podrzędnesmall skunk with a marbled black and white coat; of United States and Mexico