zwierzyna drobna po angielsku

×
×
Po-angielsku.pl to słownik polsko-angielski grupujący słowa po angielsku według tematyki.
Oprócz angielskiego tłumaczenia słów polskich podawana jest również definicja i przykłady użycia oraz synonimy (wyrazy bliskoznaczne), antonimy (wyrazy przeciwstawne), hiperonimy (pojęcia nadrzędne) i hiponimy (pojęcia podrzędne).

W założeniach serwis ma być pomocny nauczycielom języka angielskiego przygotowującym słownictwo na dany temat oraz osobom uczącym się tego języka w celu poszerzenia poznawanego słownictwa.

Słowa polskie, ich tłumaczenia na język angielski oraz definicje i przykłady użycia pochodzą z leksykalno-semantycznej baza danych plWordNet tworzoną przez Grupę Technologii Językowych Politechniki Wrocławskiej.
×

Hasła związane ze słowem/zwrotem zwierzyna drobna

Hasło po polskuHasło po angielskuRelacja językowaDefinicja i przykłady
zwierzyna drobnasmall gameSmall game includes small animals, such as rabbits, pheasants, geese or ducks. A single small game licence may cover all small game species and be subject to yearly bag limits.
borsuk, jaźwiecMeles meles, Eurasian badgerelement kolekcjia variety of badger native to Europe and Asia
lisfoxelement kolekcjialert carnivorous mammal with pointed muzzle and ears and a bushy tail; most are predators that do not hunt in packs
wiewiórkasquirrelelement kolekcjia kind of arboreal rodent having a long bushy tail
wydraotterelement kolekcjifreshwater carnivorous mammal having webbed and clawed feet and dark brown fur
zając szarak, szarakLepus europaeus, European hareelement kolekcjilarge hare introduced in North America; does not turn white in winter
ptak łownygame birdelement kolekcjiany bird (as grouse or pheasant) that is hunted for sport
jenot, szop usuryjski, junat, tanuki, lis japoński, kunopiesNyctereutes procyonides, raccoon dogelement kolekcjismall wild dog of eastern Asia having facial markings like those of a raccoon
królik europejski, królik dzikiOryctolagus cuniculus, Old World rabbit, European rabbitelement kolekcjicommon greyish-brown burrowing animal native to southern Europe and northern Africa but introduced elsewhere; widely domesticated and developed in various colors and for various needs; young are born naked and helpless
piżmak, piżmak amerykański, piżmoszczur, szczur piżmowyOndatra zibethica, musquash, muskratelement kolekcjibeaver-like aquatic rodent of North America with dark glossy brown fur
kuna leśna, tumakMartes martes, pine martenelement kolekcjidark brown marten of northern Eurasian coniferous forests